Hotline: 0909 33 80 85

Cân Băng Tải CBS

                     Giải pháp cân tốt nhất và lưu trọng lượng các loại vật liệu rời với độ chính xác +/-1%-2%. Hệ thống cân băng tải giúp khách hàng giám sát 24/24 sản lượng chuyền sản xuất, nhập xuất kho, điều chỉnh công suất chuyền sản xuất đồng thời cung cấp thông tin quản lý hiệu quả các hoạt động kinh doanh.

Giải pháp kết hợp những mô-đun cân vào các băng tải, băng chuyền của nhà máy thành các hệ thống cân băng tải đáng tin cậy. Các hệ thống cân sẽ hoạt động nhiều thập kỷ, cân vật liệu rời với độ chính xác hàng ngày. Hệ thống bao gồm một, hai  hoặc nhiều mô-đun được lắp ráp hoàn thành hệ thông cân. Mỗi mô-đun chứa một, hay hai cảm biến tải trọng lượng trong một cụm lắp ráp với băng tải, băng chuyền của nhà máy có thể cài đặt, hiệu chỉnh bảo  và vệ quá tải.

 

 

Bản để in