Hotline: 0909 33 80 85

Cân đóng Bao Hạt

 Cân đóng bao PM01 phù hợp cho các nguyên liệu dạng hạt, hoặc dạng bột tự chảy được như cân đóng bao gạo, cân đóng bao đường, cân đóng bao cám viên, cân đóng bao thức ăn gia súc dạng viên, cân đóng bao cà phê, cân đóng bao nông sản, cân đóng bao phân bón dạng viên ...


Thông Số Kỹ thuật:

Cân đóng bao 1 đầu cân PM01

- Mức cân: 10kg – 60kg/bao.

- Năng suất: 400-450 bao/h.

Cân đóng bao PM01 định lượng trực tiếp bằng cửa cân định lượng.

- Cân đóng bao PM01 định lượng 3 cấp tốc độ.

- Cân đóng bao PM01 phù hợp cho các nguyên liệu dạng hạt, hoặc dạng bột tự chảy được như cân đóng bao gạo, cân đóng bao đường, cân đóng bao cám viên, cân đóng bao thức ăn gia súc dạng viên, cân đóng bao cà phê, cân đóng bao nông sản, cân đóng bao phân bón dạng viên ...

 

Bản để in