Hotline: 0909 33 80 85
Trang chủ » Giải pháp chính
GIẢI PHÁP ĐÓNG BAO ĐÓNG CÁC LOẠI BỘT

GIẢI PHÁP ĐÓNG BAO ĐÓNG CÁC LOẠI BỘT 

Đồng Nhân cung cấp giải pháp đóng gói cho nhiều loại bột khác nhau. Từ các loại tinh bột cực mịn, bột sữa, gia vị , dược phẩm, hóa chất đến các loại bột thô như cà phê , trà , bột ngủ cốc .... và nhiều loại bao bì như bao PP/PE, gói PE ép miệng, chay lọ thủy tinh, thùng car-ton, thùng kim loại

Giải Pháp Đóng Bao, Đóng Gói Các Loại Bột

     Giải Pháp Đóng Bao, Đóng Gói Các Loại Bột

  

   Đồng Nhân cung cấp giải pháp đóng gói cho nhiều loại bột khác nhau. Từ các loại tinh bộ cực mịn, bột sữa, gia vị, dược phẩm, hóa chất đến các loại bột thô như cà phê, trà, bột ngủ cốc… vào nhiều loại  bao bì như bao PP/PE, gói PE ép miệng, chai lọ thủy tinh, thùng các-tông, thùng kim loại.