Cân đóng bao, Cân kiểm tra, Cân Vàng, May bao tự động http://dongnhan.com

Hệ Thống Cấp Đóng và May Bao Tự Động TDF 002
07.07.2017

 Hệ Thống TDF- 002 ( tự động hoàn toàn không sử dụng công nhân): từ cân đóng bao đến cửa kho không sử dụng công nhân . Sử dụng 02 cánh tay máy CM1 (Cần mẫn ) và CM2 (Cần mẫn 2) thay thế công nhân móc bao và may bao, chỉ có thể kết hợp với cân đóng bao DBT-F do Đồng Nhân sản xuất.
Giải Pháp BTD ( Bán tự động sử dụng 1 công nhân) : từ cân đóng bao đến cửa kho sử dụng 1 công nhân móc bao vào cân . Chỉ sử dụng 01 cánh tay máy CM2 (Cần mẫn 2) thay thế công nhân may bao. Ưu điểm của giải pháp này là đầu tư thấp, có thể sử dụng các loại cân đóng bao và máy may bao có sẵn, nhưng loại ích mang lại không nhỏ. Vì nó có thể thay cho 3 công nhân may bao làm việc 3ca/ngày.
Như vậy chỉ trong 2 năm ( chế độ bảo hành 2 năm) nó tiết kiệm cho quý doanh nghiệp 460 triệu nếu sử dụng 3 công nhân làm việc 3 ca,
Không ngần ngại gọi ngay chúng tôi: 0909 338085 , Mr. Linh Giám đốc công ty Đồng Nhân.


 URL của bản tin này::http://dongnhan.com/modules.php?name=Video&op=viewst&sid=307

© Cân đóng bao, Cân kiểm tra, Cân Vàng, May bao tự động contact: ali60@dongnhan.com