Cân đóng bao, Cân kiểm tra, Cân Vàng, May bao tự động http://dongnhan.com

Hệ thống Cân May Bao Đường 50kg
07.07.2017

 Hệ Thống DBT-50, SX năm 2012 nay vẫn sử dụng với năng suất 650b 50kg/h, sai số +/-30g.
Hiện nay chúng tôi sản xuất hệ thống DBF-50 với năng suất 780b/h , sai số +/-20g.
Đặc biệt chỉ cần sử dụng 2 công nhân.


 URL của bản tin này::http://dongnhan.com/modules.php?name=Video&op=viewst&sid=308

© Cân đóng bao, Cân kiểm tra, Cân Vàng, May bao tự động contact: ali60@dongnhan.com